ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ

Τεχνικές νευροτροποποίησης

Κλινική Ανακούφισης Πόνου HOMED

Ο πόνος είναι αίσθημα που μας έχει χαρίσει η φύση για να μας προφυλάσσει από καταστροφικές επιδράσεις του περιβάλλοντος και για να μας ειδοποιεί σε περιπτώσεις που κάτι σοβαρό συμβαίνει στον οργανισμό.

Σπάνιες περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς αίσθηση πόνου, είναι τραγικές και μας επιβεβαιώνουν την ευεργετική χρησιμότητα αυτού του αισθήματος.

Όμως ο πόνος πέρα από το σημείο που μας προστατεύει από διαφόρους κινδύνους, είναι ανεπιθύμητος.

Στα ιατρεία μας χρησιμοποιούμε μεθόδους νευροτροποποίησης, διεγείροντας νευρικές οδούς που μπλοκάρουν τα αλγεινά νευρικά ερεθίσματα και μειώνουν την ευαισθησία.

Ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται για νευροτροποποίηση είναι:

  • Τοπική πίεση
  • Ηλεκτρική διέγερση
  • Λεπτές βελόνες
  • Συνδυασμός όλων των παραπάνω

Τα σημεία του σώματος στα οποία εφαρμόζονται τα ερεθίσματα είναι κυρίως το πτερύγιο του αυτιού, αλλά και διάφορα άλλα σημεία των άκρων και της κεφαλής. 

Κύριες ενδείξεις της θεραπείας πόνου με νευροτροποποίηση είναι:

  • Κεφαλαλγίες
  • Νευραλγίες
  • Οσφυαλγία
  • Νευροπαθητικός πόνος

Κλινική Ανακούφισης Πόνου HOMED

Homed-Ιατρείο Πόνου