EN 1144
ΝΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ"

Νοσηλευτική Τηλεϊατρική

Φεβ. 02, 2021
Το πρόγραμμα τακτικής νοσηλευτικής παρακολούθησης σε σύνδεση και συνεργασία με το κέντρο τηλεϊατρικής έχει ως στόχους: Απόλυτη επαγρύπνιση για πρώιμο εντοπισμό αρχόμενων διαταραχών. Βέλτιστη ρύθμιση χρόνιων νοσημάτων.
Homed-Νοσηλευτική Τηλεϊατρική

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα τακτικής νοσηλευτικής παρακολούθησης σε σύνδεση και συνεργασία με το κέντρο τηλεϊατρικής έχει ως στόχους:

 • Απόλυτη επαγρύπνιση για πρώιμο εντοπισμό αρχόμενων διαταραχών.
 • Βέλτιστη ρύθμιση χρόνιων νοσημάτων.

Επαγγελματίας υγείας επισκέπτεται τακτικά τον εξεταζόμενο και μετρά:

 • Αρτηριακή πίεση
 • Θερμοκρασία
 • Οξυγόνο
 • Καρδιακούς παλμούς
 • Αναπνευστική συχνότητα
 • Βάρος σώματος
 • Μυϊκή μάζα
 • Νερό σώματος
 • Εξέταση ούρων
 • Καταγραφή σακχάρου
 • Ψυχική διάθεση

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με συσκευές τηλεϊατρικής, που ενημερώνουν αυτόματα τον ηλεκτρονικό φάκελο του εξεταζόμενου.

Ο επαγγελματίας υγείας κατά την πρώτη επίσκεψη στον εξεταζόμενο καταγράφει το ιστορικό και δημιουργεί τον ηλεκτρονικό διαδικτυακό ιατρικό φάκελο, ο οποίος θα είναι – με τη συγκατάθεση του εξεταζομένου – προσβάσιμος από τους ιατρούς του κέντρου.

Οι ιατροί του κέντρου παρακολουθούν:

 • Παθολογικές μετρήσεις
 • Καθοδική ή Ανοδική πορεία οξυγόνου, σωματικού βάρους, συχνότητας αναπνοών, καρδιακών παλμών και πυκνότητας ούρων.

Οι ιατροί του κέντρου αξιολογούν τις μετρήσεις σε συνάρτηση:

 • Μεταξύ των μετρήσεων
 • Με το ιστορικό
 • Με τα λαμβανόμενα φάρμακα

Οι ιατροί του κέντρου αν χρειαστεί μπορεί να συστήσουν:

 • Ιατρική εξέταση
 • Εισαγωγή σε Νοσοκομείο

Ο επαγγελματίας υγείας σε κάθε επίσκεψη έχει μαζί του:

 • Πιεσόμετρο τηλεϊατρικής
 • Παλμικό οξύμετρο τηλεϊατρικής
 • Θερμόμετρο τηλεϊατρικής
 • Αναλυτή σύνθεσης σώματος τηλεϊατρικής
 • Αναλυτή ούρων τηλεϊατρικής
 • Tablet για σύνδεση με την πλατφόρμα τηλεϊατρικής

Ο εξεταζόμενος μπορεί να έχει στο σπίτι του

 • Σακχαρόμετρο τηλεϊατρικής για μετρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Έξυπνο ρολόι (smart watch) τηλεϊατρικής για 24ωρη καταγραφή παλμών.

Σε κάθε επίσκεψη ο επαγγελματίας υγείας επιλέγει στο tablet μέσω της πλατφόρμας τηλεϊατρικής την καρτέλα του εξεταζόμενου. Στην καρτέλα μεταφέρονται αυτόματα:

 • Όλες οι μετρήσεις που έχει κάνει ο εξεταζόμενος με το δικό του σακχαρόμετρο τηλεϊατρικής και η συνεχής καταγραφή καρδιακών παλμών από το smart watch.
 • Όλες οι μετρήσεις που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με τις συσκευές που φέρει μαζί του.

Οι ιατροί του κέντρου έχουν άμεση εποπτεία:

 • Μεμονωμένων μετρήσεων που εμφανίζουν σήμα “alarm” όταν εκτρέπονται από τα φυσιολογικά όρια
 • Γραφημάτων διακύμανσης όλων των παραμέτρων για κάθε ασθενή χωριστά, καθώς έχει διαγνωστική και προγνωστική σημασία η προς τα κάτω ή προς τα πάνω εξέλιξη μιας παραμέτρου, πριν αυτή εκτραπεί εκτός των φυσιολογικών ορίων.

Ο εξεταζόμενος ή τα άτομα που τον φροντίζουν λαμβάνουν κάθε μήνα μέσω email έκθεση σε μορφή pdf με τα γραφήματα διακύμανσης των τιμών, τους μέσους όρους, τις επικρατούσες και τις ακραίες τιμές που καταγράφηκαν.

Με κάθε συνδρομή στο πρόγραμμα Νοσηλευτικής Τηλεϊατρικής προσφέρονται δωρεάν:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικού διαδικτυακού ιατρικού φακέλου.
 • Αυτόματη ενημέρωση του φακέλου με εξετάσεις που γινονται σε συμβεβλημένα εργαστήρια.
 • Ένα αιματολογικό τσεκ-απ κάθε τρεις μήνες.
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων μία φορά το μήνα.

Σημασία της παρακολούθησης των μετρήσεων

Μια μεγάλη λίστα από ασθένειες και απειλητικές για τη ζωή διαταραχές μπορεί να διαγνωστούν έγκαιρα και να προληφθούν με το πρόγραμμα της Νοσηλευτικής Τηλεϊατρικής.

Αρτηριακή πίεση

Είναι γνωστό πως:

 • Η άνοδος της αρτηριακής πίεσης συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα.
 • Παρατεταμένα αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει:
  • Έμφραγμα
  • Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Άνοια
  • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Δύο στους τρεις υπερτασικούς εμφανίζουν τη νόσο μετά την ηλικία των 65 ετών.
 • Ένας στους τέσσερις δεν γνωρίζει πως πάσχει από υπέρταση.
 • Ένας στους δύο υπερτασικούς δεν ρυθμίζει σωστά την πίεση του.

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης συμβάλει:

 • Στη διάγνωση υπέρτασης και την παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
 • Στον εντοπισμό αιτίων που αυξάνουν την πίεση σε άτομα που δεν είναι υπερτασικά.
 • Στον εντοπισμό αιτίων που μειώνουν τη πίεση.

Σημασία έχουν:

 • Ο μέσος όρος των πιέσεων.
 • Πόσο υψηλές είναι οι αιχμές.
 • Η ανοδική ή καθοδική τάση μέσα στο χρόνο.

Θερμοκρασία

Είναι γνωστό πως ο πυρετός (θερμοκρασία > 380C) αποτελεί σημάδι λοίμωξης ή σπανιότερα κάποιας άλλης παθολογικής κατάστασης (π.χ. αυτοάνοσου νοσήματος ή κακοήθειας)

Όμως μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας (δέκατα) μπορεί να οφείλονται σε ένα από δεκάδες παθολογικά αίτια.

Η θερμοκρασία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους κυριότερους παράγοντες παρακολούθησης της κατάστασης υγείας ενός ατόμου.

Καρδιακοί παλμοί

Πολλές αρρυθμίες, αλλά και εξωκαρδιακά αίτια εκδηλώνονται με μεταβολές του καρδιακού ρυθμού, κυρίως με ταχυκαρδίες.

Συχνή τέτοια πάθηση είναι η κολπική μαρμαρυγή, η οποία συχνά «έρχεται και φεύγει», χωρίς να γίνεται αντιληπτή.

Υπάρχει δυνατότητα 24ωρης καταγραφής της καρδιακής συχνότητας.

Σταδιακή αύξηση της καρδιακής συχνότητας μπορεί να σημαίνει:

 • Αφυδάτωση
 • Απώλεια αίματος (π.χ. γαστρορραγία)
 • Λοίμωξη
 • Άλλες αιτίες ταχυκαρδίας

Απότομη αύξηση της καρδιακής συχνότητας μπορεί να σημαίνει:

 • Κολπική μαρμαρυγή
 • Έκτακτες συστολές
 • Άλλες αρρυθμίες

Αναπνευστική συχνότητα

Είναι πολύ ευαίσθητος δείκτης μιας σειράς από παθολογικές και ίσως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, που μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευθούν, αν διαγνωστούν έγκαιρα όπως:

 • Λοίμωξη
 • Οξέωση
 • Πνευμονικό οίδημα
 • Πνευμονική εμβολή

Ο επαγγελματίας υγείας μετρά τη συχνότητα των αναπνοών με παρατήρηση και χρήση χρονομέτρου σε 15 δευτερόλεπτα.

Ανάλυση σύνθεσης σώματος (λίπος, μυϊκή μάζα, οστά)

Οι διακυμάνσεις του σωματικού βάρους μπορεί να είναι:

 • Απότομες (πάνω από 50-100 γρ. το 24ωρο)
 • Σταδιακές (λιγότερο από 50 γρ το 24ωρο)

Απότομες διακυμάνσεις αφορούν κυρίως το νερό του σώματος και μπορεί να υποδηλώνουν:

 • Αφυδάτωση
 • Κατακράτηση υγρών (καρδιακή ανεπάρκεια, υπολευκωματιναιμία, νεφρική νόσος)

Σταδιακές διακυμάνσεις μπορεί, εκτός από νερό να αφορούν λίπος ή και μυϊκή μάζα:

 • Υποσιτισμός
 • Αυξημένος καταβολισμός (π.χ. κακοήθη νοσήματα)
 • Διαταραχές θυρεοειδούς αδένα
 • Απώλεια μυϊκής μάζας
 • Φάρμακα.

Η ανάλυση της σύνθεσης του σώματος σε νερό, λίπος, μυς και οστά, διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Καταστάσεις που μπορεί να προληφθούν με την καθημερινή ανάλυση σύνθεσης σώματος

 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 • Πνευμονικό οίδημα

Μέτρηση του βασικού μεταβολισμού κατ’ οίκον (μέσα σε 2 λεπτά με ειδικό μηχάνημα) συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό της αιτίας διακύμανσης του βάρους.

Ανάλυση ούρων

Μια μεγάλη σειρά από παθολογικές καταστάσεις μπορεί να εντοπιστούν άμεσα με μια απλή εξέταση ούρων. Μερικές από αυτές είναι:

 • Ουρολοίμωξη.
 • Αιματουρία.
 • Ίκτερος.
 • Νεφρική νόσος.
 • Διαβήτης.
 • Υποσιτισμός.
 • Αφυδάτωση.
 • Υπερυδάτωση.

Ψυχική διάθεση

Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει με άγγιγμα σε ταμπλέτα το συναισθηματικό σύμβολο (φάτσα) που τον εκφράζει τη στιγμή της εξέτασης:

 • Πολύ άσχημα
 • Λίγο άσχημα
 • Μέτρια
 • Κάπως καλά
 • Πολύ καλά

Μεταβολή του συναισθήματος αποτελεί ευαίσθητο δείκτη της γενικής κατάστασης της υγείας, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε οργανικό επίπεδο (π.χ. καταθλιπτική διάθεση μπορεί να σχετίζεται με υποθυρεοειδισμό).

Κλέιστε το online ραντεβού σας πατώντας εδώ

Μπορείτε να μας βρείτε εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ

1144 ή στο 210.80.60.098

Καλέστε δωρεάν στο 1144 από σταθερό ή κινητό και μιλήστε με γιατρό. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο.