ΝΕΑ

Ιατρικές Ειδήσεις

Μένετε ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την υγεία σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο:

  • Ενδιαφέρουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Εθνικές στρατηγικές πρόληψης νοσημάτων.
  • Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών οργανώσεων.