ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στο Νοσοκομείο

 

Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι

Ασθενείς μας που χρειάζονται νοσοκομειακού τύπου φροντίδα, εισάγονται και παρακολουθούνται ιατρικά από την ομάδα των ιατρών μας σε κάποια από τις συνεργαζόμενες κλινικές, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και την ασφαλιστική κάλυψη. 

Στόχος είναι:

H κατά το δυνατόν βραχύτερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο και η συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι.

Homed-Νοσηλεία