ΝΕΑ

Ιατρικές Ειδήσεις

Παγκόσμια Ανάλυση Υγειονομικών Νέων

Μένετε ενημερωμένοι για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την υγεία σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο :

  • Ενδιαφέρουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Εθνικές στρατηγικές πρόληψης νοσημάτων.
  • Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών οργανώσεων.