ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Υγρό από την κοιλότητα του θώρακα μπορεί να αφαιρεθεί στο σπίτι

Κατ’ Οίκον Παρακέντηση Θώρακος

Υγρό στη θωρακική κοιλότητα (πλευριτική συλλογή) συσσωρεύεται συχνά από διάφορες αιτίες, οι συχνότερες από τις οποίες είναι:

  • Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Καρκίνος του πνεύμονα

Το υγρό αφαιρείται με εισαγωγή λεπτού καθετήρα στη θωρακική κοιλότητα. 

Πρώτα γίνεται υπερηχογραφικός έλεγχος με φορητό μηχάνημα υπερήχων και εντοπίζεται το σημείο της μέγιστης συλλογής υγρού, στο οποίο μπορεί να γίνει με ασφάλεια η παρακέντηση. 

Στο σημείο γίνεται τοπική αναισθησία.

Μετά από κατάλληλη αντισηψία και με απόλυτα άσηπτες συνθήκες εισάγεται βελόνα και τοποθετείται λεπτός καθετήρας με την τεχνική Seldinger. Προσαρμόζεται σύστημα παροχέτευσης και αφαιρείται σταδιακά μέρος ή το σύνολο του υγρού. 

Ο ρυθμός αφαίρεσης του υγρού εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς και την ανοχή του στη διαδικασία. Συχνά η αφαίρεση διακόπτεται και συνεχίζεται μετά από 8-24 ώρες. 

Στο τέλος της διαδικασίας ο καθετήρας αφαιρείται.

Αν δεν υπάρχει διάγνωση, το υγρό αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση και άλλες βιοχημικές εξετάσεις.

Ακτινογραφία γίνεται πάντα μετά από κάθε εκκενωτική παρακέντηση θώρακος. 

Αν το υγρό αναπαράγεται με ρυθμό που απαιτεί συχνές εκκενωτικές παρακεντήσεις, ενδείκνυται η πλευρόδεση

Η πλευρόδεση γίνεται σε νοσοκομείο, σε περιβάλλον χειρουργείου. Εισάγεται μεγάλης διαμέτρου σωλήνας στη θωρακική κοιλότητα, αφαιρείται όλο το υγρό και στη συνέχεια εισάγεται ουσία (συνήθως τάλκ) που προκαλεί συγκόλληση του πνεύμονα στο θωρακικό τοίχωμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος για τη συλλογή νέου πλευριτικού υγρού.

Κομβικό στοιχείο για την επιτυχία της μεθόδου είναι η φροντίδα του ασθενούς από το θωρακοχειρουργό τις πρώτες ώρες και μέρες μετά την επέμβαση. 

Κατ’ Οίκον Παρακέντηση Θώρακος

Homed-Παρακέντηση Θώρακος