ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συστήματα κωδικοποίησης του ιστορικού και πρόληψης ιατρικών λαθών

Στη HOMED διεξάγουμε επιστημονική έρευνα από το 1995.

Δημιουργήσαμε το διεθνώς κατοχυρωμένο σύστημα IMPACT (Intelligent Medical Patient Record and Coding Tool). Με το σύστημα κωδικοποιούνται όλα τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού και τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης.

Οι κωδικοί που προκύπτουν, παράγουν αυτόματα λεπτομερώς γραμμένο κείμενο, κατάλληλο για ιατρικούς φακέλους, ιατρικά πιστοποιητικά και κάθε άλλη ανάλογη χρήση, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν διαθέσιμοι για έρευνα και ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων (expert systems) πρόληψης ιατρικών λαθών.

Το σύστημα δοκιμάστηκε πειραματικά στο Νοσοκομείο Υγεία από το 2000 έως το 2007 σε μεγάλο αριθμό ασθενών με απόλυτη επιτυχία.

Την ίδια περίοδο δημιουργήσαμε το ιατρικό λογισμικό “Frontis”, έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο που ενσωμάτωνε τις ενδείξεις από ηλεκτρονικές αντλίες έγχυσης και άλλα μηχανήματα συνδεδεμένα με ασθενείς.

Δημιουργήσαμε το λογισμικό “Control Tower” που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση της κλινικής πορείας μεγάλου αριθμού ασθενών, με παρακολούθηση 19 ζωτικής σημασίας παραμέτρων σε βάθος 14 ημερών από τη στιγμή της παρατήρησης.

Homed-Ερευνητικό Έργο