ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Συνεχής έρευνα & ανάπτυξη

Πτυσσόμενος και μεταφερόμενος ζυγός μέτρησης σωματικού βάρους επί κλίνης “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”®

Στατώ ορών μιας χρήσεως “Stand-a-Drip”®

Πτυσσόμενη και μεταφερόμενη τροχήλατη βάση στήριξης ακτινολογικής λυχνίας®

Συσκευή περιοχικής κρυοαναισθησίας®

Αυτόματο σύστημα διαδοχικών πολλαπλών ενδοδερμικών εγχύσεων®

Εξάρτημα καθήλωσης των κοιλιακών τοιχωμάτων κατά την ενδοσκοπική διαδερμική γαστρονηστιδοστομία®