ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιατροί και Νοσηλευτές

ΙΑΤΡΟΙ διαφόρων ειδικοτήτων και χωρίς ειδικότητα ζητούνται για:

  • Επισκέψεις κατ’ οίκον.
  • Εξέταση ασθενών στα ιατρεία της Ερμού 18.
  • Τηλεϊατρική υποστήριξη συναδέλφων στην Αττική και άλλες πόλεις της Ελλάδας.
  • Στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται για:

  • Επισκέψεις κατ’ οίκον.
  • Νοσηλεία κατ’ οίκον.
  • Αιμοληψίες.
  • Στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου.