ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Κατ' οίκον συρραφή τραύματος από χειρουργό

Κατ’ Οίκον Συρραφή Τραύματος

Τα περισσότερα τραύματα που συμβαίνουν στο οικιακό περιβάλλον μπορούν να αποκατασταθούν με μια επίσκεψη κατ’ Οίκον Συρραφή Τραύματος, χωρίς μετακίνηση του ασθενούς. 

Οι χειρουργοί μας στις κατ’ οίκον επισκέψεις τους διαθέτουν:

  • Αποστειρωμένα εργαλεία.
  • Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία.
  • Ενέσιμα αναισθητικά φάρμακα.
  • Συσκευή διαθερμίας για πιθανή αιμόσταση.
  • Ράμματα όλων των ειδών (απορροφήσιμα, μη απορροφήσιμα κλπ).
  • Επιδεσμικό υλικό.

Κατά την επίσκεψη γίνεται καθαρισμός και επισκόπηση του τραύματος. Αποφασίζεται αν το τραύμα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο σπίτι ή χρειάζεται διακομιδή σε νοσοκομείο. 

Περιπτώσεις τραυμάτων που χρειάζονται διακομιδή σε νοσοκομείο:

  • Κομμένος τένοντας.
  • Μεγάλο τραύμα του οποίου το βάθος δεν είναι ορατό, κυρίως στο θώρακα και την κοιλιά.
Homed-Συρραφή Τραύματος