ΤΙΜΕΣ

Τιμοκατάλογος Αττικής

Η τιμολογιακή πολιτική της HOMED διαμορφώνεται από:

  • Το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που επβάλλει την προς τα κάτω συγκράτηση των τιμών του αγαθού της υγείας σε περίοδο οικονομικής  ύφεσης.
  • Τη διατήρηση πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα (έμπειροι και καταξιωμένοι ιατροί, τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, γρήγορη εξυπηρέτηση, άρτια οργάνωση υποστηρκτικών υπηρεσιών).
Υπηρεσίες στο Ιατρείο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Rapid Test τεστ (αντιγόνου)
10 €
Μοριακό τεστ PCR
60 €
Εξέταση Γενικής Ιατρικής
50 €
Θεραπεία πόνου με νευροτροποποίηση
50 €
Συνταγογράφηση χρόνιου νοσήματος
20 €
Υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Metropolitan General και άλλες Κλινικές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Ιατρική παρακολούθηση από ομάδα ειδικών ιατρών
.
Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστροστομίας
.
Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρονηστιδοστομίας
.
Τοποθέτηση port-a-cath
.
Ορθοπαιδικές επεμβάσεις με εξειδίκευση στην αποκατάσταση ισχίου με πρόσθια προσπέλαση
.
Επεμβάσεις γενικής χειρουργκής
.
Τοποθέτηση βηματοδότη
.
Υπηρεσίες κατ' οίκον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Ιατρική επίσκεψη μεταξύ 07:00 και 23:00
80 €
Ιατρική επίσκεψη Αργία
100 €
Ιατρική επίσκεψη νύχτα (23:00-07:00)
120 €
Ιατρική επίσκεψη σε ξενοδοχείο (εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα)
120 €
Επίσκεψη με μοριακό τεστ για κορωνοϊό PCR
80 €
Επίσκεψη κατ' οίκον με Rapid Test τεστ για κορωνοϊό
60 €
Λήψη για εξέταση αερίων αίματος
150 €
Ακτινογραφίες κατ' οίκον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Ακτινογραφία face-profil
130 €
Κάθε επί πλέον περιοχή
20 €
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00)
20 €
Υπερηχογραφήματα κατ' οίκον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Άνω κοιλίας
160 €
Κάτω κοιλίας
160 €
Άνω-κάτω κοιλίας
180 €
Αδένων (θυρεοειδής ή μαστός ή όρχεις)
150 €
Διακολπικό ή διορθικό
180 €
Triplex φλεβών άνω ή κάτω άκρων
160 €
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων
180 €
Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
180 €
Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών
170 €
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00)
20 €
Καρδιολογικές εξετάσεις κατ' οίκον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (η ιατρική επίσκεψη χρεώνεται χωριστά)
20 €
Έγχρωμο υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς κατ' οίκον ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση
280 €
Holter ρυθμού (24ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα)
150 €
Holter πίεσης (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης)
150 €
Ειδικές Πράξεις
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΡΕΩΣΗ
Εκκενωτική παρακέντηση κοιλίας
250 €
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος
250 €