ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Υπερηχογραφήματα στο σπίτι

Φορητά Υπερηχογραφήματα Στο Σπίτι

Τα σύγχρονα φορητά υπερηχογραφικά μηχανήματα (υπερηχοτομογράφοι) είναι το ίδιο αξιόπιστα όσο τα σταθερά.

Οι έμπειροι ακτινολόγοι μας διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας φορητούς υπερηχοτομογράφους και επισκέπτονται ασθενείς κατ’ οίκον.

Φωτίζοντας δυσεπίλυτα διαγνωστικά προβλήματα σε ασθενείς που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Στο τέλος κάθε επίσκεψης ο ιατρός:

  • Παραδίδει στον ασθενή την υπογεγραμμένη γνωμάτευση του μαζί με φωτογραφίες από επιλεγμένες τομές.
  • Η γνωμάτευση και οι φωτογραφίες στέλνονται και με email τόσο στον ασθενή όσο και στο θεράποντα ιατρό που ζήτησε την εξέταση. 
Homed-Υπερηχογραφήματα