ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιατρός σε επιχειρήσεις

Ιατρική επίσκεψη στην επιχείρησή σας!

Το ιατρικό προσωπικό μας είναι δίπλα σας και στην εργασία σας. Κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό να παρέχει ιατρικές παροχές για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων

Σε περίπτωση ανάγκης είμαστε άμεσα κοντά σας για να παράσχουμε συμβουλές και ιατρική περίθαλψη.

Homed-Σε Επιχειρήσεις