ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Ένα νοσοκομείο στο σπίτι σας

Η HOMED είναι πρωτοπόρος στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας, ανοίγοντας δρόμους προς νέους ορίζοντες και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή, που έφερε το νοσοκομείο στο σπίτι.

Τον Ιούλιο του 1995 θεμελιώθηκε το μοντέλο της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης με τη σύντομη και εύγλωττη περιγραφή:

Κάθε ασθενής που δεν χρειάζεται χειρουργείο ή εντατική, μπορεί με ασφάλεια να νοσηλεύεται στο σπίτι του.

Στοιχεία που συνθέτουν τη νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι είναι:

  • Τακτικές και έκτακτες νοσηλευτικές και ιατρικές επισκέψεις.
  • Τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
  • Εξετάσεις αίματος με φορητούς αναλυτές.
  • Ακτινογραφίες και υπερηχογραφήματα με φορητά μηχανήματα.
  • Νοσηλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν και ενδοφλέβια χορήγηση ορών και φαρμάκων.
  • Φυσιοθεραπεία.
  • Παροχή οξυγόνου, νεφελοποιητή και άλλων ιατρικών συσκευών.