ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακτινογραφίες στο σπίτι

Ψηφιακές Ακτινογραφίες Στο Σπίτι

Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας εξασφαλίζουμε άριστη ποιότητα ακτινογραφιών.

Όλες οι ακτινογραφίες είναι εξαιρετικής ευκρίνειας και διαγνωστικής αξιοπιστίας, με ψηφιακή τεχνολογία.

Η διαδικασία είναι πολύ σύντομη:

  • Γρήγορα φθάνει στο χώρο κινητή ακτινολογική μονάδα.
  • Τεχνολόγος ακτινολόγος συνθέτει τον εξοπλισμό στο χώρο του ασθενούς.
  • Κατεβαίνει στη σταθμευμένη κινητή μονάδα.
  • Παράγει ψηφιακά τις εικόνες και τις στέλνει στο κέντρο μέσω ίντερνετ.
  • Ειδικοί ακτινοδιαγνώστες του κέντρου τις γνωματεύουν.
  • Μέσα στην κινητή μονάδα τυπώνεται η υπογεγραμμένη γνωμάτευση.
  • Μέσα στην κινητή μονάδα τυπώνονται οι ακτινογραφίες σε film και CD.
  • Ο τεχνολόγος ακτινολόγος παραδίδει στον ασθενή ακτινογραφίες, CD και γνωμάτευση.

Οι ακτινολογικές εικόνες στέλνονται και στο θεράποντα ιατρό με email.

 

Homed-Ακτινογραφίες