ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Χειρουργική αφαίρεση νεκρωμένων ιστών στο σπίτι

Σε κάποιες παθολογικές καταστάσεις τμήματα ιστών δεν αιματώνονται και νεκρώνονται. Τα νεκρωμένα τμήματα συχνά χρειάζονται χειρουργική αφαίρεση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει στο σπίτι, στο κρεβάτι του ασθενούς.

Συνηθέστερη από αυτές τις περιπτώσεις είναι τα έλκη από πίεση (κατακλίσεις) που συμβαίνουν σε άτομα με διαταραγμένη θρέψη ιστών, υπολευκωματιναιμία και περιορισμένη κινητικότητα, η οποία τους αφαιρεί τη δυνατότητα συνειδητής ή ασυνείδητης (κατά τον ύπνο) αλλαγής θέσης κατά τη διάρκεια της κατάκλισης. 

Οι νεκρωμένοι ιστοί αναγνωρίζονται από το μαύρο χρώμα τους και χρειάζεται να αφαιρεθούν μόνο όταν γύρω από αυτούς υπάρχει πληγή (έλκος) που βγάζει ορώδες υγρό. 

Δεν χρειάζονται αφαίρεση νεκρώματα που είναι ξηρά, καθώς αυτά αποτελούν το φυσικό “επίθεμα”  που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο οργανισμός. 

Κάτω από ένα ξηρό νέκρωμα δημιουργείται νέος ιστός και το νέκρωμα αποπίπτει όταν κάτω από αυτό έχει δημιουργηθεί νέο υγιές δέρμα.

Μετά από το χειρουργικό καθαρισμό δίδονται οδηγίες για τη σωστή περιποίηση, ώστε να ευοδωθεί η δημιουργία νέου ιστού και η τελική κάλυψη του έλκους με ουλώδη ιστό.

Παράγοντες που συντελούν στην αποθεραπεία ενός έλκους κατάκλισης είναι:

  • Απομάκρυνση νεκρωμάτων (χειρουργικός καθαρισμός).
  • Καθημερινή απομάκρυνση ορωδών εκκρίσεων με διάλυμα χλωριούχου νατρίου.
  • Αποτροπή μικροβιακής επιμόλυνσης σε περιοχές που γειτνιάζουν με την περιγεννητική περιοχή (κοπρανώδης μόλυνση).
  • Εξασφάλιση καλής θρέψης του ασθενούς και άνοδος των ολικών πρωτεϊνών και της λευκωματίνης του αίματος. 
  • Αποφυγή παρατεταμένης πίεσης στο σημείο (χρήση αεροστρώματος, συχνές αλλαγές θέσης).

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

Η χρήση αεροστρώματος αποφυγής κατακλίσεων πρέπει να γίνεται (έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα), ΑΜΕΣΩΣ μόλις ο ασθενής αδυνατεί να αλλάζει μόνος του θέσεις στο κρεβάτι όταν είναι ξαπλωμένος. 

Homed-Χειρουργικοί Καθαρισμοί