ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Κατάγματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι

Κατ’ Οίκον Ανάταξη Κατάγματος

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ατόμων με κινητικούς περιορισμούς που παθαίνουν κατάγματα από πτώση στο οικιακό περιβάλλον. Συχνά η μετακίνηση τους σε νοσοκομείο για αντιμετώπιση είναι επίπονη. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η κατ’ οίκον ανάταξη κατάγματος στο σπίτι.

ΠΑΝΤΑ προηγείται ακτινογραφία.

Κλασικό παράδειγμα είναι το κάταγμα Colles της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. Συμβαίνει όταν ο ασθενής πέσει στο έδαφος, βάζοντας μπροστά τα χέρια στο δάπεδο για να στηριχτεί κατά την πτώση. Η ανάταξη γίνεται με τοπική αναισθησία. Αυτή επιτυγχάνεται με ένεση αισθητικού στην περιοχή του κατάγματος. Ο ορθοπαιδικός επαναφέρει στη θέση του το σπασμένο άκρο της κερκίδας με ειδικό χειρισμό. Στη συνέχεια τοποθετείται γύψινος νάρθηκας για 4 εβδομάδες.

Άλλη περίπτωση είναι το κάταγμα στο άνω τμήμα του βραχιονίου οστού. Στην περίπτωση αυτή (αφού διαπιστωθεί από την ακτινογραφία ότι πρόκειται για κάταγμα και όχι για εξάρθρημα και ότι το κάταγμα είναι κάτω από την κεφαλή του οστού και όχι στο μέσον της διάφυσης), το μόνο που απαιτείται είναι μια ανάρτηση για δύο εβδομάδες. Ακολουθεί φυσιοθεραπεία για αποκατάσταση της κινητικότητας.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι παραπάνω τρόποι αντιμετώπισης των καταγμάτων κατ’ οίκον απευθύνονται μόνο σε άτομα με σοβαρούς περιορισμούς στην κινητικότητα (κατά κανόνα άτομα τρίτης ηλικίας). Η αντιμετώπιση στο νοσοκομείο είναι προτιμότερη διότι:

  • Η ανάταξη μπορεί να γίνει με χορήγηση μέθης για απόλυτη αναλγησία.
  • Γίνεται επαναληπτικός ακτινολογικός έλεγχος και στην ανάγκη διορθωτική ανάταξη για τέλειο αποτέλεσμα, κάτι που είναι σημαντικό για νέα άτομα, στα οποία το πλήρες εύρος των κινήσεων της άθρωσης έχει σημασία.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χειρουργική διόρθωση για καλύτερα αποτελέσματα. 
Homed-Ανάταξη Κατάγματος