ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ανθρωπιστική Δράση

Κοινωνική Ευθύνη στην HOMED

Η εταιρεία, στο πλαίσιο της Κοινωνική Ευθύνη στην HOMED, βρίσκεται πάντα δίπλα στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Οι δράσεις γίνονται σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό IRITEL που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της HOMED το 2010.

και σε περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

  • Πραγματοποιούμε ιατρικές αποστολές στα πιο απόκρημνα νησιά του Αιγαίου, με πληθυσμό λιγότερο από 100 κατοίκους, ειδικά κατά τους δύσκολους χειμερινούς μήνες.

  • Τηλεϊατρική υποστήριξη ακριτικών και δυσπρόσιτων περιοχών.

 

  • Δωρεάν εκπαίδευση σε νοσηλευτές και διασώστες εθελοντικών οργανώσεων.

HOMED Εκπαίδευση στη δύσκολη φλεβοκέντηση
Κοινωνική Ευθύνη στην HOMEDHOMED Εκπαίδευση στη δύσκολη φλεβοκέντηση
Κοινωνική Ευθύνη στην HOMEDHOMED Εκπαίδευση στη δύσκολη φλεβοκέντηση

  • Δωρεάν διενέργεια εξετάσεων για COVID-19 στο Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Υποστήριξη του συλλόγου για τυφλά παιδιά “Αμυμώνη“.
  • Χρηματοδότηση της έκδοσης του βιβλίου “Η Ανάπτυξη του Τυφλού Παιδιού”.

Η ανάπτυξη του τυφλού παιδιού 
Κοινωνική Ευθύνη στην HOMED

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πρωτοποριακά μας συστήματα και τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επισκεφτείτε τη σελίδα επικοινωνίας μας εδώ.

Homed-Κοινωνική Προσφορά