ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Αφαίρεση υγρού από την κοιλιακή χώρα στο σπίτι.

Κατ’ Οίκον Παρακέντηση Κοιλίας

Υγρό στην κοιλιακή χώρα (ασκιτική συλλογή) συσσωρεύεται από διάφορες αιτίες, οι συχνότερες από τις οποίες είναι:

  • Καρκίνος (ωοθηκών, παγκρέατος, εντέρου).
  • Κίρρωση ήπατος.

Όταν η ποσότητα του ασκιτικού υγρού είναι σημαντκή, εμποδίζει την κάθοδο του διαφράγματος που γίνεται κατά την εισπνοή, με συνέπεια μεγάλη δυσφορία του ασθενούς. 

Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η εκκενωτική παρακέντηση κοιλίας.

Η κατ’ οίκον παρακέντηση Κοιλίας  κοιλίας γίνεται με ασφάλεια, με την καθοδήγηση υπερήχων.

Αφού εντοπιστεί (με υπερήχους) το σημείο μέγιστης συσσώρευσης υγρού, γίνεται τοπική αναισθησία του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος και εισάγεται καθετήρας. Η αφαίρεση είναι απλή διαδικασία.

Αν δεν υπάρχει διάγνωση, δείγμα του υγρού αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση και άλλες βιοχημικές εξετάσεις. 

Αν η ποσότητα του υγρού που πρόκειται να αφαιρεθεί είναι μεγάλη, συνιστάται ενδοφλέβια χορήγηση ανθρώπινης λευκωματίνης για την αποτροπή απότομης μετακίνησης υγρού από τον ενδαγγειακό χώρο προς την περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Σε αντίθεση με τη συχνή συσσώρευση υγρού στο θώρακα που αντιμετωπίζεται με πλευρόδεση.

Στην περίπτωση της υποτροπιάζουσας ασκιτικής συλλογής δεν υπάρχει θεραπεία.

Το υγρό που αφαιρείται, εκτός από νερό περιέχει και χρήσιμα για τον οργανισμό στοιχεία όπως λευκώματα κα σίδηρο.

Παρ’ όλο που τα στοιχεία αυτά στη θέση που βρίσκονται (ασκιτική κοιλότητα) είναι εντελώς άχρηστα, η γρήγορη αναπλήρωση του υγρού μετά από την εκκένωση, αφαιρεί νέες ποσότητες τέτοιων χρήσιμων ουσιών από τον οργανισμό.

Για το λόγο αυτό:

Μοναδικό κριτήριο εκκενωτικής παρακέντησης κοιλίας είναι η δυσφορία του ασθενούς.

Homed-Παρακέντηση Κοιλίας